Księgowa, a wynagrodzenie

16 lutego 2017 Autor admin 0

Wynagrodzenie umożliwia każdemu pracownikowi zaspokajanie potrzeb materialnych oraz duchowych. Stanowi podstawę bytu pracownika, jak i również członków jego rodziny.

Wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych nie jest wynagrodzeniem zasadniczym. Jest jednak dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie dodatkowe za taką pracę w godzinach nadliczbowych może mieć charakter wynagrodzenia stałego, jeżeli pracownik otrzymał je co miesiąc przez ostatnie miesiące zatrudnienia. Księgowi również wskazują, że wynagrodzenie pracownika powinno być ustalone taki sposób, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, jak i również uwzględniało ilość oraz jakość świadczonej pracy. Ustalający wynagrodzenie za pracę powinni również określić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę powinni określić wysokość czy zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych składników wynagrodzenia, jeżeli są one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. System wynagrodzenia za czas polega zatem na ustalaniu stałych stawek wynagrodzenia za przepracowanie określonego czasu niezależnie od określonej wydajności pracy danego pracownika. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, jak i również terminie oraz czasie określonych w regulaminie pracy bądź innych przepisach.

Obowiązany jest on również na żądanie pracownika udostępnić do wglądu poszczególne dokumenty, na których podstawie zostało zatem obliczone wynagrodzenie. Wynagrodzenie to powinno być płatne do rąk pracownika, każda inna forma płatności, w tym również przelew na konto, jak i również wymaga zgody pracownika. Każdy księgowy wskazuje, iż wynagrodzenie za pracę jest również obowiązkowym świadczeniem pracodawcy za pracę faktycznie wykonywaną.