Menu

Rozgraniczenie nieruchomości

14 maja 2017 - Ogólna

Rozgraniczenia gruntu dokonuje się w dwóch przypadkach. Kiedy granice danej nieruchomości są niewyznaczone i kiedy granice istniejące do tej pory są sporne. Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości? Polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych. To ustalenie tego jak daleko sięga prawo własności, które przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Usługę polegającą na wyznaczeniu granic, zleca się geodecie również wówczas, gdy planowana jest inwestycja związana z położeniem nieruchomości.

Kiedy rozgranicza się dwie nieruchomości?

Wyznaczenie granic nieruchomości dokonuje się w trybie postępowania administracyjnego lub w postępowaniu sądowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jeśli chodzi o postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się przed organem administracji samorządowej. By doszło do postępowania rozgraniczającego, zainteresowany musi złożyć podanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Kto jest stroną w sprawie rozgraniczenia nieruchomości? Każdy, komu przysługują prawa do określonej nieruchomości m.in.: właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny (najemca, dzierżawca, użytkownik). Jeśli składamy wniosek o rozgraniczenie nieruchomości musimy pamiętać o tym by umieścić swoje dane, datę i miejsce sporządzenia wniosku, określenia organu do którego kierowany jest wniosek, wskazania nieruchomości w stosunku do których konieczne jest wyznaczenie granic, uzasadnienie wniosku. Po rozpoczęciu procedury, wyznaczony w tej sprawie geodeta www.geodetapomiary.pl wzywa strony do stawienia się na gruncie i ustala datę przeprowadzenia rozgraniczenia. Jeśli któraś ze stron nie jest zadowolona wówczas może zażądać przekazania sprawy sądowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *